SPORTEUS sp. z o.o.

ul. Marszałkowska 80, 00-517 Warszawa
e-mail:

 

NIP: 7010204050, REGON: 142034865, KRS: 0000338198
Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie,
XII Wydział Gospodarczy  Krajowego Rejestru Sądowego
Kapitał zakładowy 50.000 zł

 

SPORTEUS sp. z o.o. jest właścicielem znaków handlowych: